CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNE ZODPOVEDNÉHO VÝROBCU

Ako zodpovedný výrobca sme získali CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNE ZODPOVEDNÉHO VÝROBCU za rok 2023 a Certifikát o plnení povinností výrobcu v OZV NATUR – PACK, a.s. pre rok 2024. Tieto certifikáty sú potvrdením našej oddanosti k ochrane životného prostredia a zodpovednému prístupu k výrobe.

Ukazujeme tak našu aktívnu účasť v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý nám umožňuje prispievať k zdravšiemu a krajšiemu životnému prostrediu. Naša spoločnosť sa neustále snaží znižovať negatívny dopad na prírodu a podporovať udržateľné riešenia, a preto sme v roku 2024 prešli na nové obaly, ktoré už nemajú krabičky, čím sme výrazne znížili množstvo odpadu.

Vďaka našim zákazníkom a partnerom, ktorí zdieľajú našu víziu, môžeme pokračovať v našom úsilí o ochranu planéty. Každý krok, ktorý podnikneme smerom k udržateľnosti, nám pomáha vytvárať lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.

Pomáhame chrániť našu planétu!

Certifikát Natur-pack 01

Certifikát Nature-pack 02