Reishi

Lesklokôrovka lesklá (iné názvy: lesklokôrovka obyčajná, lesklokôrovka hnedočervená) - latinsky Ganoderma lucidum, čínsky Ling zhi, "božská huba nesmrteľnosti" - je druh nejedlej huby z veľkej čeľade lesklokôrovkovité (Ganodermataceae). Druh prvýkrát opísal britský mykológ William Curtis v roku 1781 pod názvom Boletus lucidus. Klobúk Reishi je polkruhovitý alebo vejárovitý a je pre neho typické, že je lesklý a pôsobí ako keby bol nalakovaný. Reishi rastie hlavne na poranených živých alebo odumretých stromoch a ich pňoch. Najčastejšie sa dá nájsť na listnatých stromoch, ako sú duby a buky. Lesklokôrovka hnedočervená v širšom zmysle okrem iného zahŕňala aj známu liečivú hubu, ktorá sa tradične označuje ako (červené) reiši. Podľa súčasných vedomostí je červené reiši v skutočnosti samostatný druh Ganoderma lingzhi (vytvorený v roku 2012), ktorý s lesklokôrovkou hnedečervenou v užšom zmysle dokonca nie je ani fylogeneticky bezprostredne príbuzný. 

Reishi sa vo voľnej prírode vyskytuje už len veľmi málo a je po nej veľký dopyt, preto sa začala pestovať vo veľkom objeme aj komerčne. Pre takéto pestovanie je nutné nájsť vhodný substrát, aby si huba zachovávala svoje zloženie a bola zdrojom biologicky aktívnych látok, ktoré pomáhajú nášmu organizmu. V súčasnosti aj komerčne vypestované huby sú plnohodnotnou náhradou tých voľne rastúcich.

Ľudia sice pred 2000 rokmi nepoznali zloženie Reishi, ale obyvatelia Ázie ju už vtedy využívali na liečenie mnohých zdravotných ťažkostí. Vďaka svojim účinkom dostala vtedy pomenovanie huba nesmrteľnosti. Reishi je spomínaná aj v „herbári“ Shen Nong Ben Cao Jing (25-220 n.l.).

Súčasná medicína hubu stále prehliada, ale aj to sa mení pretože približne od polovice 20. storočia sa vykonáva množstvo pokusov, výskumov aj klinických štúdií, ktoré potvrdzujú to, čo poznali ľudia už pred tisícročiami. Odhalila sa teda schopnosť Reishi modulovať aktivitu imunitného systému, zabíjať rakovinové bunky, pôsobiť proti rozvoju civilizačných chorôb atď.