Hericium: Vedľajšie účinky a Interakcia s liekmi

Hericium: Vedľajšie účinky a Interakcia s liekmi

Hericium, lat.Hericium Erinaceus, slovensky Korálovec ježovitý je huba, ktorá rastie na kmeňoch mŕtvych stromov z tvrdého dreva ako je dub. Má dlhú históriu používania vo východoázijskej medicíne.

Hericium môže zlepšiť vývoj a funkciu nervov. Môže tiež chrániť nervy pred poškodením. Zdá sa, že tiež pomáha chrániť sliznicu žalúdka.

Ľudia používajú Hubu Hericium na Alzheimerovu chorobu, demenciu, žalúdočné problémy a mnoho ďalších stavov.

Vedľajšie účinky

Keď sa užíva orálne: Huba Hericium je bezpečná, ak sa užíva v dávke 1 gram denne počas 16 týždňov. Vedľajšie účinky sú mierne a môžu zahŕňať žalúdočné ťažkosti.

Tehotenstvo a dojčenie: Nie je dostatok spoľahlivých informácií, aby sme vedeli, či je použitie Húb Hericium bezpečné počas tehotenstva alebo dojčenia. Preto sa radšej počas tohto obdobia vyhnite užívaniu Hericia.

Krvácavé stavy: Huba Hericium môže spomaliť zrážanie krvi. To môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku modrín a krvácania u ľudí s krvácavými stavmi.

Chirurgia: Hericium môže spomaliť zrážanie krvi a znížiť hladinu glukózy v krvi. To môže spôsobiť ďalšie krvácanie a narušiť kontrolu hladiny cukru v krvi počas operácie a po nej. Zastavte užívanie Hericia najmenej 2 týždne pred plánovanou operáciou.

Hericium: Interakcia s liekmi

Interakcia s liekmi

Mierna interakcia - pri tejto kombinácii buďte opatrní

Lieky na cukrovku (lieky proti cukrovke) interagujú s Hubou Hericium

Huba Hericium môže znížiť hladinu cukru v krvi. Užívanie húb Hericium spolu s liekmi na cukrovku môže spôsobiť príliš nízku hladinu cukru v krvi. Pozorne sledujte hladinu cukru v krvi.

Lieky, ktoré spomaľujú zrážanie krvi (antikoagulanciá/protidoštičkové lieky) interagujú s Hubou Hericium

Huba Hericium môže spomaliť zrážanie krvi. Užívanie Húb Hericia spolu s liekmi, ktoré tiež spomaľujú zrážanie krvi, môže zvýšiť riziko vzniku modrín a krvácania.

Upozornenie

Neprekračujte odporúčané dávkovanie a uistite sa, že dodržiavate príslušné pokyny na štítkoch produktov a pred použitím sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

Pozrite si aj článok: Hericium: Ako môže podporiť vaše zdravie?

 

Zdroj - WebMD, Better information. Better health. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1536/lions-mane-mushroom