Oxalát

Štaveľan alebo oxalát je názov pre soli kyseliny etándiovej, ktoré obsahujú štaveľanový anión C2O42-, napr. oxalát sodný ((Na+)2C2O42-). Oxalátový anión môže byť ligandom v komplexných zlúčeninách, kedy je skracovaný ako ox.

Veľa iónov kovov tvorí nerozpustné štaveľany, napr. štaveľan vápenatý, ktorý je hlavnou zložkou obličkových kameňov.

Výskyt v prírode

Oxalát je syntetizovaný pri neúplnej oxidácii sacharidov mnohými rastlinami. Medzi rastliny bohaté na štaveľany patrí napríklad mrlík biely (Chenopodium album) či štiav kyslý (Rumex acetosa). Štaveľany sa vyskytujú aj v špenáte, kakau, čučoriedkach, fazuliach. Oxaláty sa tak isto vyskytujú vo veľkých množstvách v čajových listoch.

Kyselina štaveľová tvorí v telách stavovcov kryštalické štaveľany s katiónmi rôznych kovov (napr. Ca2+ či Fe2+). Tieto sú následne vylúčené v moči. Tieto kryštáliky však môžu tvoriť obličkové kamene, ktoré môžu zablokovať odvodné močové cesty.