Korálovec ježovitý a Parkinsonová choroba - objavte 5 výhod

Hericium a Parkinsonová choroba

V dnešnej dobe sa stále viac ľudí obracia k prírodným doplnkom a alternatívnym terapiám v snahe nájsť úľavu od rôznych zdravotných problémov. Jedným z objavov je huba Hericium (Hericium erinaceus alebo po slovensky Korálovec ježovitý), ktorá sa ukazuje ako nádejná doplnková liečba Parkinsonovej choroby.

Svojím jedinečným potenciálom v oblasti neuroprotektívy a neuroregenerácie pritiahla pozornosť vedcov. Štúdie naznačujú, že Hericium alebo ak chcete anglicky Lion's Mane (levia hriva) môže hrať kľúčovú úlohu v predchádzaní smrti neurónových buniek, čiastočne redukciou oxidačného stresu a zápalu. Okrem toho podporuje syntézu nervového rastového faktora (NGF), ktorý je kľúčový pre synaptickú plasticitu a obnovu neurónov.

V roku 2020 modelovaná štúdia (1) predstavila fascinujúce výsledky, ktoré ukazujú, že Lion's Mane môže efektívne liečiť poškodené mozgové neuróny, a tak prispieva k zotavovaniu sa z Parkinsonovej choroby.

Staršie výskumy z roku 2015 (2) navyše potvrdzujú, že Hericium a tigrie mlieko podporujú rast neuritov v mozgových bunkách, mieche a sietnici, čím pomáhajú bojovať proti symptómom Parkinsonovej choroby a posilňujú funkciu mozgu.

S ohľadom na to, že Parkinsonova choroba postihuje milióny ľudí celosvetovo s nepríjemnými symptómami, stáva sa Hericium  nádejnou alternatívou.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo nám hovoria štúdie o potenciálnom využití Hericium Erinaceus ako ochranu pred Parkinsonovou chorobou.

Je Hericium prospešné pri Parkinsonovej chorobe?

Hericium obsahuje bioaktívne látky, vrátane hericenónov a erinacínov, ktoré podporujú tvorbu nových neurónov. Vďaka tomu sa stáva sľubným doplnkom pri liečbe Parkinsonovej choroby a ďalších neurodegeneratívnych ochorení. Skúmanie tejto huby má význam, pretože môže znížiť riziko ochorenia a zmierniť symptómy. Pozrime sa preto na päť výhod Lion's Mane pri Parkinsonovej chorobe.

Podporuje tvorbu neurónov

Hericium podporuje tvorbu neurónov tým, že zvyšuje produkciu nervového rastového faktora (NGF) (3), proteínu, ktorý reguluje rast, vývoj, proliferáciu a prežitie neurónov. Okrem toho extrakt z Lion's Mane zvyšuje expresiu neurotropného faktora odvodeného z mozgu (BDNF) (4), ďalšieho proteínu zohrávajúceho kľúčovú úlohu pri raste a prežívaní neurónov.

Tvorba neurónov ovplyvňuje Parkinsonovu chorobu, kde strata nervových buniek v oblasti substantia nigra mozgu zohráva dôležitú rolu. Schopnosť Lion's Mane podporovať obnovu nervov a bojovať proti ich poškodeniu potvrdzuje jej účinnosť pri liečbe Parkinsonovej choroby.

Parkinsonová choroba

Preliminárne štúdie naznačujú, že Lion's Mane môže prispieť k obnove periférnych nervov a úľavu od nervových bolestí spojených s Parkinsonovou chorobou. Plodnice tejto huby obsahujú látky, ktoré stimulujú rast neurónových buniek a celkové zdravie neurónov. Posilnením funkcie nervového systému môže pomôcť obnoviť poškodené nervy a zlepšiť poruchu koordinácie a ďalšie príznaky, ktoré sa často vyskytujú u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

V porovnaní s inými liečivými hubami vyniká Lion's Mane svojimi jedinečnými neuroprotektívnymi a neuroregeneračnými vlastnosťami. Zaradením tejto liečivej huby do svojho denného režimu, môžu ľudia s Parkinsonovou chorobou zaznamenať zlepšenie kognitívnych funkcií, nervového zdravia a celkovej pohody.

Možno neviete...

NGF je jedným z dôvodov, prečo môžete učiť starého psa (alebo v tomto prípade človeka) nové triky. Náš mozog nikdy neprestáva reagovať na informácie, myšlienkové vzorce a vonkajšie podnety a NGF pomáha posilniť - alebo dokonca vytvoriť - dôležité nervové dráhy v mozgu.

Prečítajte si aj článok: Mozog na vrchole

Boj proti oxidačnému stresu

V prípade Parkinsonovej choroby oxidačný stres (5) škodí neurónom, ktoré produkujú dopamín. Huba Hericium  je výrazne bohatá na antioxidačné vlastnosti.

U zvierat s Parkinsonovou chorobou sa ukázalo, že perorálna aplikácia nízkych dávok týchto húb výrazne zlepšuje oxidačný stres (6) a znižuje  lézie v oblasti mozgu (substantia nigra a striatum), ktoré ovplyvňujú pohyby.

Aj keď táto štúdia bola uskutočnená na zvieratách, výsledky by mohli byť prenášateľné aj na ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou. Prispôsobením dávky pre ľudí by mohla táto huba rozšíriť rozsah kognitívnych funkcií a poskytnúť výrazné zlepšenie príznakov spojených s Parkinsonovou chorobou.

Prečítajte si aj článok: Najlepší čas a vhodné dávkovanie huby HERICIUM

Bojuje s miernymi kognitívnymi poruchami

Pre ľudí postihnutých Parkinsonovou chorobou je charakteristický kognitívny úpadok, prejavujúci sa pomalším myslením, narušeným spracovaním informácií, stratou pamäti a nedostatkom pozornosti. Avšak podľa tradičnej čínskej medicíny huba Hericium, disponuje bioaktívnymi zložkami, ktoré cielene pôsobia na hipokampus a ďalšie časti mozgu, čím zabezpečujú celkovú funkciu mozgu a kognitívne vylepšenie.

Antizápalové účinky húb zvyšujú prekrvenie mozgu, čo sa prejavuje zlepšením koncentrácie, pamäti a mentálnej výkonnosti.

Štúdia (7) dokonca ukázala, že Hericium Erinaceus v dávke 250 mg počas 16 týždňov pozitívne ovplyvňuje kognitívne schopnosti.

Rast nervov, ktorý podporuje Hericium, tiež zaručuje výraznejšiu funkciu mozgu. Suplementácia Hericia posilňuje pamäť vizuálneho rozpoznávania a bojuje proti chorobám, ako je Alzheimerova choroba. Tieto liečivé huby sú špeciálne užitočné pri zmierňovaní symptómov spojených s neurodegeneratívnymi ochoreniami, vrátane Parkinsonovej choroby a Alzheimerovej choroby. Napríklad výskum naznačuje, že Lion's Mane môže pomôcť chrániť pred dopaminergnými léziami, ktoré sú bežné pri Parkinsonovej chorobe.

Hericium a Alzheimerová choroba

Posilňuje motorické schopnosti

Hlavnými prejavmi Parkinsonovej choroby sú poruchy pohybu, vrátane spomalenia, nekontrolovaných pohybov, ťažkostiach pri chôdzi a udržiavaní rovnováhy. Výskumy naznačujú, že huba Hericium má schopnosť zlepšiť motorické funkcie, čím sa stáva perspektívnou terapiou pre pacientov s motorickými problémami.

Okrem toho extrakty z tejto huby v klinických štúdiách podporili regeneráciu periférnych nervov. Schopnosť obnovovať nervové bunky, ktoré sú zodpovedné za prenos správ z mozgu do miechy, jasne poukazuje na ich potenciál zlepšiť motorické schopnosti.

Poskytuje zlepšenie kvality spánku

V rámci výskumnej štúdie z roku 2015 (8) bolo zistené, že nedostatok spánku negatívne ovplyvňuje hipokampálnu neurogenézu prostredníctvom faktorov závislých od bdelosti. Ďalšia výskumná štúdia (9) zistila, že dlhodobé obmedzenie alebo prerušenie spánku môže mať kumulatívne účinky, vedúce k výraznému zníženiu proliferácie buniek v hipokampe, prežitia buniek a neurogenézy.

Užívanie Lion's Mane pred spaním podporuje pokojný nočný odpočinok, čo v konečnom dôsledku podporuje neurogenézu. Týmto spôsobom sa stimuluje tvorba nových nervových buniek a liečba poškodených mozgových neurónov. Táto schopnosť generovať nové nervové bunky pomáha chrániť pred Parkinsonovou chorobou a spomaľuje jej vývoj.

Ako integrovať Hericium do svojho plánu riadenia Parkinsonovej choroby

Výber kvalitného doplnku

Je kľúčové vybrať si vysokokvalitný doplnok od spoľahlivého výrobcu, aby ste dosiahli maximálne výhody z Lion's Mane.

Hľadajte výživové doplnky - extrakt Hericium - z celých plodníc s obsahom minimálne 30% polysacharidov.

Opatrne vyberajte produkty bez plnív, umelých prísad a alergénov. Zvážte tiež voľbu organických výrobkov Hericia, ktoré boli testované nezávislou tretiou stranou, aby sa zaručila ich kvalita.

Optimálne dávkovanie pri Parkinsonovej chorobe

Hoci neexistuje štandardizované dávkovanie Hericia pri Parkinsonovej chorobe, štúdie naznačujú, že denné dávky v rozmedzí 500 až 3 000 mg môžu pozitívne ovplyvniť funkciu mozgu a zmierňovať symptómy neurodegeneratívneho ochorenia.

Hericium má bohatú tradíciu v tradičnej čínskej medicíne pre svoje kognitívne vlastnosti a aktuálne výskumy spojujú jeho konzumáciu so zlepšením miernych kognitívnych porúch. Pred začlenením tejto huby do plánu riadenia Parkinsonovej choroby je potrebné konzultovať užívanie s lekárom, aby sa určila optimálna dávka a spôsob užívania, spolu s liekmi, ktoré už užívate.

Prevencia vedľajších účinkov

Hericium je všeobecne považované za bezpečné s minimálnymi nahlásenými vedľajšími účinkami. Napriek tomu by ľudia s Parkinsonovou chorobou mali byť obozretní vzhľadom na potenciálne vedľajšie účinky a interakcie s ich liekmi, ktoré im predpísal lekár. Preto je potrebné vždy mať aspoň hodinové okná pri užívaní liekov a doplnkov.

Niekto môže pociťovať miernu gastrointestinálnu nepríjemnosť alebo alergické reakcie pri konzumácii. Je preto dôležité monitorovať nežiaduce účinky, predovšetkým pri začleňovaní doplnku do svojej každodennej rutiny.

Prečítajte si aj článok: Hericium: Vedľajšie účinky a Interakcia s liekmi

Často kladené otázky  - Hericium a Parkinsoná choroba

Ovplyvňuje Hericium hladinu Dopamínu?

Áno, môže nepriamo ovplyvniť hladinu dopamínu tým, že podporuje zdravie neurónov, ktoré ho produkujú. Dopamín je kľúčový neurotransmiter v regulácii nálady, motivácie a pohybu.

Môže tiež zlepšiť kognitívne funkcie a zmierňovať príznaky depresie a úzkosti, ktoré sú spojené so zmenami v hladinách dopamínu a iných neurotransmiterov. Avšak, na úplné pochopenie vzťahu medzi Heríciom a Dopamínom je potrebný ďalší výskum.

Dokáže Hericium regenerovať nervy?

Áno, má potenciálne výhody pre regeneráciu nervov, čo zahŕňa proces opravy a obnovenia poškodených alebo poranených nervov. Predpokladá sa, že hlavné zložky, ako sú polysacharidy a hericenóny, podporujú rast a opravu nervových buniek.

Táto huba môže pomôcť aj stimulovať produkciu nervového rastového faktora (NGF), ktorý hrá rozhodujúcu úlohu v rozvoji a obnove nervových buniek. Naviac, existujú dôkazy naznačujúce, že užívanie doplnkov Lion's Mane môže zlepšiť kognitívne a nervové funkcie.

Hericium (Korálovec ježovitý)

Funguje Hericium okamžite?

Účinky na jednotlivca nemusia byť okamžité. Rýchlosť vnímania výsledkov môže byť ovplyvnená faktormi, ako je forma a dávkovanie doplnku, zdravotný stav jednotlivca a očakávané výhody.

Hericium nie je rýchlym riešením ani náhradou lekárskej starostlivosti. Zobrazenie výsledkov môže trvať nejaký čas a môže sa líšiť od osoby k osobe.

Ako sa budem cítiť po užívaní Hericia?

Niektorí ľudia, ktorí užívali doplnky z tejto huby, uvádzajú zvýšenú mentálnu jasnosť a sústredenie, zlepšenie pamäti, zníženie symptómov úzkosti a depresie a celkové zlepšenie kognitívnej funkcie.

Iní zaznamenali zlepšenie trávenia, lepší spánok a zníženie zápalu. Výsledky sa však môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako je dávkovanie, kvalita doplnku, celkový zdravotný stav a životný štýl.

Čo na záver?

Huba Hericium preukazuje schopnosť regenerovať a udržiavať neuróny, čo naznačuje jej potenciál v účinnej liečbe Parkinsonovej choroby, kde dochádza k degenerácii nervových buniek.

Aj keď existujú obmedzené klinické štúdie týkajúce sa výhod Lion's Mane pri Parkinsonovej chorobe, výsledky svedčia o schopnosti huby bojovať proti symptómom, zlepšovať kogníciu, motorické funkcie a duševnú výkonnosť.

Včasná konzumácia tejto výnimočnej huby pred nástupom ochorenia môže prispieť k zníženiu rizika Parkinsonovej choroby a udržiavaniu celkového zdravia nervových buniek.

Pre optimálne výsledky pri liečbe Parkinsonovej choroby sa odporúča pravidelné užívanie v optimálnom dávkovaní, ideálne denne a dlhodobo.

Dostupnosť rôznych foriem doplnkov, ako sú prášky, kapsule a tinktúry, umožňuje jednoduché a pravidelné užívanie tejto vitálnej huby.

Pre tých čo ešte nečítali, odporúčame prečítať si článok: Hericium - Všetko čo treba vedieť

Ak ste v minulosti využili hubu Hericium pri liečbe Parkinsonovej choroby alebo iných neurodegeneratívnych ochorení, podeľte sa o svoje skúsenosti a napíšte nám na family@royalchaga.sk

Vaše skúsenosti môžu byť cenným príspevkom k pochopeniu účinnosti tejto funkčnej huby v liečbe neurodegeneratívnych ochorení a my sa radi podelíme aj s ostatnými. 

 

ZDROJE: 

  1. Mendel Friedman, Chemistry, Nutrition, and Health-Promoting Properties of Hericium erinaceus (Lion's Mane) Mushroom Fruiting Bodies and Mycelia and Their Bioactive Compounds, 2015 Aug, doi: 10.1021/acs.jafc.5b02914, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26244378/
  2. Snehlata Samberkar, Sivasangkary Gandhi, Murali Naidu, Kah-Hui Wong, Jegadeesh Raman, Vikineswary Sabaratnam, Lion's Mane, Hericium erinaceus and Tiger Milk, Lignosus rhinocerotis (Higher Basidiomycetes) Medicinal Mushrooms Stimulate Neurite Outgrowth in Dissociated Cells of Brain, Spinal Cord, and Retina: An In Vitro Study, 2015, doi: 10.1615/intjmedmushrooms.v17.i11.40,   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26853959/
  3. Puei-Lene Lai, Murali Naidu, Vikineswary Sabaratnam, Kah-Hui Wong, Rosie Pamela David, Umah Rani Kuppusamy, Noorlidah Abdullah, Sri Nurestri A Malek, Neurotrophic properties of the Lion's mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia, 2013, doi: 10.1615/intjmedmushr.v15.i6.30, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24266378/
  4. Se Hwan Ryu, Seong Min Hong, Zahra Khan, Seul Ki Lee, Manjunatha Vishwanath, Ayman Turk, Sang Won Yeon, Yang Hee Jo, Dae Hee Lee, Jae Kang Lee, Bang Yeon Hwang, Jae-Kyung Jung, Sun Yeou Kim, Mi Kyeong Lee, Neurotrophic isoindolinones from the fruiting bodies of Hericium erinaceus, 2021 Jan, doi: 10.1016/j.bmcl.2020.127714, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33246107/
  5. Vera Dias, Eunsung Junn, M. Maral Mouradian, The Role of Oxidative Stress in Parkinson’s Disease, 2013, doi: 10.3233/JPD-130230, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4135313/
  6. Spelman, Kevin; Sutherland, Elizabeth; Bagade, Aravind, Journal of Restorative Medicine, Volume 6, Number 1, 12 March 2017, Neurological Activity of Lion’s Mane (Hericium erinaceus), December 19, 2017, https://restorativemedicine.org/journal/neurological-activity-lions-mane-hericium-erinaceus/
  7. Koichiro Mori, Satoshi Inatomi, Kenzi Ouchi, Yoshihito Azumi, Takashi Tuchida, Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial, 2009 Mar, doi: 10.1002/ptr.2634, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18844328/
  8. Anka D Mueller, Peter Meerlo, Dennis McGinty, Ralph E Mistlberger, Sleep and adult neurogenesis: implications for cognition and mood, 2015, doi: 10.1007/7854_2013_251, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24218292/
  9. Peter Meerlo, Ralph E. Mistlberger, Barry L. Jacobs, H. Craig Heller, Dennis McGintye, New neurons in the adult brain: The role of sleep and consequences of sleep loss, 2008 Oct, doi: 10.1016/j.smrv.2008.07.004, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2771197/